top of page

COMPANY'S TRIP 2018

 @ NAKORNRASASIMAขอโทษที่เข้าไปเป็น มะริ่งกิ่งก่อง
สะระน๊องก่องแก่ง มะน่องมะแน่งมั๊บ
ปะล่องป่องแป่ง ง้องแง้งง้องแง้ง ในชีวิตเธอ . . .

ถึงเราจะเมา แต่เราก็เลอะเทอะนะ


กลับบ้านกันเด้อจ้า


สุดท้ายมีเรื่องจะบอก . . .

#MyBoss เราหล่อมากค่าาาาาา
257 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page