ประกาศ แจ้งพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


บริษัทฯมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯได้พบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย(แผนกช่างเทคนิค) ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้

วันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) ที่ระบาดเพิ่มมากขึ้นและส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทางบริษัทฯ ประกาศให้พนักงานทุกคนเริ่มมาตราการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยพนักงานได้ทำงานที่บริษัทฯแบบปกติวันสุดท้าย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้พบว่ามีบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในวันดังกล่าวพนักงานได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เมื่อทราบผลการตรวจยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แจ้งผู้บังคับบัญชาและขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัทฯได้ให้พนักงานทุกคน เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทำการกักตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามคำสั่งของแพทย์


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้พบว่ามีพนักงาน(รายที่ 2) ทราบผลการตรวจยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แจ้งผู้บังคับบัญชาและขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ทราบผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานครบทุกคน

สรุป ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพนักงานทุกคน

พบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย ซึ่ง เป็นพนักงานในแผนกเดียวกัน

ทางบริษัทฯให้พนักงานทุกคนทำงานจากที่บ้าน(Work from Home) พร้อมเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รวมทั้งแจ้งต่อบุคคลที่ติดต่อกับพนักงานที่มีผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ


เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทฯได้ปิดพื้นที่เสี่ยงในบริษัทเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีและเครื่องอบโอโซนในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข


เราจะร่วมผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน